Obowiązki kierownika sali w restauracji

Kierownik sali w restauracji to osoba, która powinna się cechować wszechstronną wiedzą, w szczególności z zakresu zarządzania, ekonomii, a także gastronomii. Na kierowniku sali ciąży duża odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie restauracji. Poniżej opiszemy obowiązki, którymi zajmuje się na co dzień kierownik sali w restauracji.