Obowiązki kierownika sali w restauracji

Kierownik sali w restauracji to osoba, która powinna się cechować wszechstronną wiedzą, w szczególności z zakresu zarządzania, ekonomii, a także gastronomii. Na kierowniku sali ciąży duża odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie restauracji. Poniżej opiszemy obowiązki, którymi zajmuje się na co dzień kierownik sali w restauracji.

 

Obowiązki kierownika restauracji – obsługa w restauracji

Jednym z kluczowych zadań kierownika restauracji jest zapewnienie, aby obsługa w restauracji była jak na najwyższym poziomie, tak aby klienci odwiedzający restaurację wychodzili z niej zadowoleni.

Dlatego kierownik restauracji:
– przeprowadza rekrutację nowych pracowników,
– zarządza pracą personelu (ustala grafik pracy, przeprowadza szkolenia dla pracowników, rozlicza ich z wykonywanych zadań),
– dba o atmosferę panującą w restauracji oraz o jej wystrój,
– na bieżąco analizuje potrzeby klientów,
– kontroluje jakość i sposób wydawanych posiłków.

Te wszystkie czynności mają za zadanie doprowadzić do sytuacji, że obsługa w restauracji będzie funkcjonowała w sposób prawidłowy, a klient będzie chętnie wracał do tego lokalu.

Obowiązki kierownika restauracji – nadzór i kontrola

Do pozostałych obowiązków kierownika restauracji, które są równie ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania restauracji należy:
– utrzymywanie właściwych relacji z dostawcami i podwykonawcami,
– monitorowanie poziomu stanu magazynowego i zakupowego,
– analiza rynku i działania konkurencji,
– nadzór i kontrola nad budżetem,
– prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych lokalu,
– zajmowanie się formalnościami związanymi z prowadzeniem lokalu,
– kontrola spełnienia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej (ppoż), wymagań sanepidu, a także z zakresu polityki personalnej.

Kierownik sali – kompetencje

Powyższe wskazuje jednoznacznie na to, że zakres zadań, który należy do kierownika sali w restauracji jest bardzo szeroki. Dlatego osoba, która chce zajmować to stanowisko powinna posiadać umiejętności zarządzania personelem, na którą składają się takie umiejętności jak: motywowanie pracowników, delegowanie i rozliczanie powierzonych im zadań, zwracanie pracownikom uwagi, gdy czynności nie są wykonywane przez nich prawidłowo. Kierownik sali powinien posiadać również zdolności interpersonalne, co skutecznie umożliwi mu wspieranie i budowanie oddanego zespołu. Ponadto kierownik sali powinien myśleć analitycznie, realizować konsekwentnie zaplanowane strategie biznesowe i marketingowe, a także w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *