Jak wziąć samochód osobowy w leasingu?


Samochód osobowy to podstawowe narzędzie w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki niemu możliwy jest szybki i sprawny dojazd do kontrahenta, do urzędów, hurtowni czy innych ważnych miejsc, które wpisane są we współpracę firmową. Kupno auta nie zawsze jednak jest możliwe, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, które nie dysponują zbyt dużym budżetem. Leasing samochodu osobowegohttp://auta-firmowe.pl/leasing-samochodu-osobowego-a-koszty/ – to często jedyna możliwość na zapewnienie firmie nowego i sprawnego auta, które usprawni załatwianie wielu spraw związanych z życiem firmy.

>

Czym jest leasing samochodu osobowego?

To forma umowy, jaką zawierają między sobą leasingobiorca, a więc strona, która przyjmuje we władanie samochód w zamian za spełnienie określonych w umowie warunków oraz leasingodawcą, stroną, która pojazd udostępnia do użytku. Umowa leasingowa ściśle określa warunki, jakie muszą być spełnione, by leasingobiorca mógł korzystać z pojazdu. Dotyczą one zarówno zobowiązań finansowych, jak i terminu, w którym samochód może być wykorzystywany. Leasing może przyjąć rozmaitą formę. Od niej zależy też, jakie korzyści zyskają dwie strony, z jakimi kosztami będzie musiała się liczyć strona zaciągająca leasing oraz fakt dotyczący własności użytkowanego pojazdu.

Na czym polegają różnice w rodzaju leasingu?

Najważniejsze rozróżnienie rodzaju leasingu, to podział umowy na wariant operacyjny oraz finansowy. Mają one zupełnie inny charakter i różnicują się na kilku ważnych polach. Najważniejszym aspektem, który odróżnia te dwie formy zawieranej umowy, jest ewidencja majątkowa. To informacja dotycząca prawa do własności pojazdu, który może pozostać w ewidencji majątkowej leasingodawcy lub z momentem podpisania umowy stać się własnością leasingodawcy. Ważne są także ponoszone koszty oraz korzyści podatkowe, które wynikają z rodzaju zawartego leasingu. Zarówno jeden, jak i drugi typ umowy ma swoje plusy, ale także i minusy. Jedno jest pewne. Każda forma leasingu stwarza korzyści przy odpisach podatkowych. To, która forma będzie bardziej atrakcyjna dla leasingobiorcy, zależy w większości przypadków od charakteru firmy, jej sytuacji materialnej itp. Zanim zdecydujemy się na konkretny typ umowy, powinniśmy się dobrze nad nią zastanowić.

Leasing operacyjny

Leasing samochodu osobowego na zasadach operacyjnych pozostawia przedmiot umowy, a zatem pojazd, po stronie majątkowej leasingodawcy. Wynika z tego faktu korzyść dla tej właśnie strony. Jest nią uwzględnianie kosztów amortyzacji związanych z wykorzystywaniem auta przez leasingobiorcę. Spadek wartości pojazdu przez jego użytkowanie wiąże się z prawem do wpisania tego faktu w koszty prowadzonej działalności, co z kolei przekłada się na uzyskanie oszczędności podatkowych. Leasingobiorca może z kolei w koszty uzyskania przychodu wpisać raty leasingowe oraz opłatę wstępną. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca nie musi wykupić pojazdu. Zyskuje taką możliwość, ale nie jest to obowiązkiem.

Leasing finansowy

Leasing finansowy samochodu osobowego jest raczej przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw, których budżet finansowy jest nieco większy. Jedną bowiem z cech tej formy umowy jest konieczność uiszczenia pełnych kosztów związanych z podatkiem VAT już na początku trwania umowy. Jest to o wiele większa kwota niż opłata wstępna ustalana indywidualnie w przypadku leasingu operacyjnego, co powoduje, że większość małych firm nie może sobie na to pozwolić. Jeżeli chodzi o koszty i odpisy podatkowe, działa tu zupełnie odwrotna zasada. Leasingobiorca staje się bowiem właścicielem samochodu wraz z rozpoczęciem trwania umowy, co z kolei nakłada na niego prawo odpisów amortyzacyjnych, jednak uniemożliwia uwzględnienia rat leasingowych jako kosztu uzyskiwanego przychodu. Podlegają temu jedynie płacone odsetki.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *